Όνομα: Στέφανος

Επώνυμο: Τοκατλίδης

Ηλικία: 22

Ημερομηνία γένησης: 3/11/1993

Τόπος: Θεσσαλονίκη

Ενδιαφέροντα: διαφαίνονται απ’τις κατηγορίες

Άλλα στοιχεία: οπτική αναπηρία

Επιπλέον πληροφορίες: Οι παραπάνω αρκούν, τι άλλο θέλετε;