Πηγή:
Real Clear Science Blog

Μετάφραση: Bolko

Επιστήμονες μελετούν πώς οι άνθρωποι ψάχνουν και βρίσκουν

Δημοσιευμένο από το Ross Pomeroy την Τρίτη, 15 Μαΐου 2012 02:08:54

Σ’όλη την ιστορία, οι άνθρωποι έχουν παίξει ποικίλες μορφές κρυφτού και ψαξίματος. Από τους γονείς που κρύβυν πασχαλινά αβγά για να βρουν τα παιδιά, έως τους υπαλλήλους καταδίωξης ναρκωτικών που ψάχνουν παράνομα αντικείμενα σε μια εστία κρακ, έως έναν ιδιοκτήτη σπιτιού που καταχωνιάζει μακριά ένα κλειδωμένο κουτί γεμάτο με πολύτιμα, όλοι άνθρωποι, κάποτε, ασχολούνται με το κρύψιμο αντικειμένων ή την αναζήτησή τους.

Αυτή η πραγματικότητα ώθησε τους ερευνητές του Πανεπιστημίου της Αλμπέρτα Eric Legge, Marcia Spetch, Andrew Cenkner, Vadim Bulitko, Craig Anderson, Matthew Brown, και Donald Heth να εξετάσουν τις ανθρώπινες στρατηγικές κρυψίματος και αναζήτησης στη
μελέτη τους
«Δεν είναι όλες οι τοποθεσίες ίδιες: εξερευνώντας πώς οι ενήλικες κρύβουν και βρίσκουν αντικείμενα», πρόσφατα δημοσιευμένη στο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης PLoS ONE.

Ο πρώτος στόχος των ερευνητών ήταν η εξέταση της εφικτότητας χρησιμοποίησης εικονικών συνθηκών. Γιανα κάνουν αυτό, συνέκριναν τις στρατηγικές κρυψίματος κι αναζήτησης των υποκειμένων και σε πραγματικό περιβάλλον και σ’ένα παρόμοιο εικονικό περιβάλλον, βρίσκοντας ότι οι στρατηγικές ήταν σχεδόν ίδιες και στις δύο συνθήκες. Έτσι, οι ερευνητές συμπέραναν ότι τα εικονικά περιβάλλοντα μπορούν να προσομοιώσουν αποτελεσματικά μία πραγματική κατάσταση.

εικόνα
Τα δωμάτια που χρησιμοποιήθηκα στη μελέτη. Στα υποκείμενα ζητήθηκε να κρύψουν αντικείμενα κάτω απ’τα πλακάκια. (doi:info:doi/10.1371/journal.pone.0036993.g001) Σ’αυτό το σημείο, οι ερευνητές θέλησαν να εμβαθύνουν λίγο περισσότερο, ειδικότερα σχετικά με το πού οι άνθρωποι τείνουν να κρύβουν αντικείμενα και πού τείνουν να τα ψάχνουν.

Σε ένα πείραμα, οι ερευνητές ζήτησαν απ’τα υποκείμενα να εξετάσουν ένα εικονικό περιβάλλον και να κρύψουν τρία αντικείμενα σε μέρη που πίστευαν πως θά’ταν πιο δύσκολο να βρουν οι άλλοι. Όταν τα υποκείμενα έψαχναν γι’αντικείμενα, οι ερευνητές τους παρήγγειλαν να επιλέξουν μέρη στο εικονικό περιβάλλον που ήτα πιο πιθανό να περιέχουν ένα κρυμμένο αντικείμενο.

Μετά την εφαρμογή πολυάριθμων δοκιμών με 394 συμμετέχοντες, οι ερευνητές συνέλεξαν κάποια ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Πιο σημαντικά, βρήκαν ότι οι συμμετέχοντες προτιμούσαν διαφορετικά μέρη όταν έκρυβαν αντικείμενα σε σύγκριση με τα μέρη που προτιμούσαν όταν έψαχναν γι’αυτά, παρά το γεγονός ότι τα ίδια υποκείμενα έλαβαν μέρος και σε καθήκοντα κρυψίματος και ψαξίματος. Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι οι άνθρωποι μπορεί να εφαρμόζουν τη
θεωρία του νου
και να σκέφτονται πού κρύβουν οι άλλοι αντικείμενα.

Γενικά, οι κρύπτες έτειναν να κρύβουν αντικείμενα στςι κεντρικές, υψηλής ορατότητας περιοχές του εικονικού δωματίου, ενώ οι αναζητητές έτειναν να ελκύονται να ψάχνουν για κρυμμένα αντικείμενα σε σκοτεινές οι γωνιακές περιοχές του περιβάλλοντος. Και οι αναζητητές και οι κρύπτες έτειναν ν’αποφεύγουν να κρύβουν ή να ψάχνουν αντικείμενα κοντά σε παράθυρα.

Ένας περιορισμός της μελέτης ήταν ότι πήρε υπόψη μόνο δύο περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, το σκοτάδι και τα παράθυρα. Αναμφίβολα, άλλα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, όπως τα έπιπλα, επηρεάζουν τις προτιμήσεις κρυψίματος και αναζήτησης.

Οι ερευνητές πρότειναν ότι οι μέθοδοί τους θα πρέπει ν’αναπαραχθούν και σ’άλλες ποικίλες καταστάσεις, όπως περιβάλλοντα πολλαπλών δωματίων ή εξωτερικού χώρου. Υπέδειξαν επίσης ότι η προσέγγισή τους μπορεί να εφαρμοστεί για περαιτέρω μελέτη και σε αστυνομικές και σε στρατιωτικές καταστάσεις, όπως στην αναζήτηση βελτιωμένων εκρηκτικών μηχανισμών ή παράνομων λαθραίων.

Παραπομπή: Legge ELG, Spetch ML, Cenkner A, Bulitko V, Anderson C, et al. (2012) Not All Locations Are Created Equal: Exploring How Adults Hide and Search for Objects. PLoS ONE 7(5): e36993. doi:10.1371/journal.pone.0036993

Σημειώσεις:
Κρακ (crack): Μία μορφή λιγότερο καθαρής, κι επομένως φθηνότερης κοκαΐνης χρησιμοποιούμενης κυρίως στην Αμερική. Είναι στερεά ουσία που καπνίζεται.
DOY: Είναι τα αρχικά του «Digital Object Identifier (Ταυτοποιητής Ψυφιακού Αντικειμένου)», ενός αριθμού που χρησιμοποιείται για την γρήγορη εύρεση ηλεκτρονικά δημοσιευμένων επιστημονικών εγγράφων.
Θεωρία του νου: Η ικανότητα πυ έχουμε να αναγνωβρίζουμε νου, συνειδηση, διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις και πίστεις σες κάποιον άλλον.

Μπορούμε να εφαρμόσουμε θεωρία εξελικτικής ψυχολογίας, δηλαδή του τρόπου σκέψης που αναλύει το ανθρώπινο μυαλό και συμπεριφορά με βάση τους νόμους της δαρβινικής εξέλιξης, στην παραπάνω συμπεριφορά; Πιστεύω πως γίνεται. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι κάποτε στο απότατο παρελθόν, οι πρωτόγονοι άνθρωποι ή οι άμεσοι πρόγονοί τους έτειναν να κρύβουν πολύ συχνότερα αντικείμενα σε σκοτεινά μέρη και γωνίες. Επειδή όμως οι αντίπαλοί τους, οι οποίοι μπορεί νά’ταν και πολεμικοί εχθροί, τά’ψαχναν εκεί, ως προσαρμογή επιλέχθηκε η τάση κρυψίματος σε πιο κεντρικές, αλλά λιγότερο ύποπτες για τον αναζητητή περιοχές. Οι αναζητητές δεν πρόλαβαν ν’αντιδράσουν, κι ούτε αυτό μάλλον πρόκειται να γίνει, μιας και σήμερα τέτοιες στρατηγικές ίσως δεν είναι τόσο σημαντικές για την επιβίωση, π.χ. τότε που έγινε αυτή η υποτιθέμενη εξέλιξη μπορεί οι άνθρωποι να προσπαθούσαν να κρύψουν από εχθρούς όπλα, τρόφιμα σε δύσκκολες εποχές ή ιερά αντικείμενα, κι επίσης σήμερα χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερο το μυαλό μας, ώστε ακόμα κι αν δε βρούμε το αντικείμενο με τη μία, την επόμενη με λίγη σκέψη και εφαρμογή της θεωρίας του νου ίσως να το πετύχουμε.