Στη
σελίδα
απ’όπου άντλησα το περισσότερο υλικό μου για την
προηγούμενη δημοσίευση,
για τη σχέση σεξουαλικότητας με το δείκτη νοημοσύνης, βρήκα κι άλλους ενδιαφέροντες συσχετισμούς με το δείκτη.

Ο χαμηλός δείκτης νοημοσύνης σχετίζεται με μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων. Όταν λέμε χαμηλός δείκτης νοημοσύνης δεν εννοούμε νοητική υστέρηση (κάτω από 70) μαζί με κάποιο σύνδρομο που ενδεχομένως περιλαμβάνει και την καρδιά, αλλά τιμές μέσα στα φυσιολογικά όρια που όμως θεωρούνται χαμηλότερα από το μέσο όρο 100. Εδώ και καιρό είχε παρατηρηθεί ότι άτομα με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης παρουσίαζαν συχνότερα τέτοια προβλήματα, αλλά δεν είχε γίνει καμία μελέτη έως τώρα που να συνέκρινε αυτόν τον παράγοντα μ’άλλους γνωστούς όπως η παχυσαρκία, το κάπνισμα και η υπέρταση. Σε μια μελέτη του 2010 χρηματοδοτούμενη από το Ιατρικό Συμβούλιο της Βρετανίας συγκρίνεται ο χαμηλός δείκτης μ’άλλους γνωστούς παράγοντες και βρίσκεται ότι ο χαμηλός δείκτης σχετίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα καρδιαγγειακών νόσων και θνησιμότητα, δεύτερος μόνο κατά σειρά παράγοντας κινδύνου μετά το κάπνισμα. Σύμφωνα με τις στατιστικές τους, οι επιστήμονες κατέληξαν στη κατάταξη σε σειρά των κυριότερο παραγότων κινδύνου με βάση τη σοβαρότητά τους, με πρώτο το κάπνισμα, δεύτερο το χαμηλό δείκτη νοημοσύνης, τρίτο το χαμηλό εισόδημα, τέταρτη την υψηλή συστολική πίεση, και πέμπτη τη χαμηλή φυσική δραστηριότητα. Οι ερευνητές εξηγούν το φαινόμενο θεωρώντας ότι τ’άτομα χαμηλης νοημοσύνης τείνουν να αμελούν περισσότερο για την υγεία τους, κι έτσι γίνονται επιρρεπέστεροι στα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Παρακάτω ο κάτοχος του ιστολογίου παραθέτει μια ακόμα απίστευτα έξυπνη επιστημονική μελέτη που αναζητούσε σύνδεση της θερμιδικής κατανάλωσης με το δείκτη νοημοσύνης. Οι επιστήμονες έκαναν το εξής!: Υπολόγισαν τα δεδομένα συναλλαγών εστιατορίων αλυσίδων στις Η.Π.Α., τα οποία ανέγραφαν στα προΪόντα τους τη θερμιδική τους αξία, με τα δημογραφικά του πληθυσμού που έκναε τις συναλλαγές. Επειδή οι συναλλαγές ήταν ανώνυμες, οι επιστήμονες κατέφυγαν σε πλάγιους τρόπους προσέγγισης της πραγματικής κατάστασης. Γνωρίζοντας την τοποθεσία κάθε εστιατορίου της μελέτης και μιας γενικής δημογραφίας της κάθε περιοχής, συνέκριναν τις προτιμήσεις των καταναλωτών, και βρήκαν ότι οι μείωση της θερμιδικής αξίας των παραγγελιών ήταν μεγαλύτερη σε περιοχές με δημογραφικά υψηλότερου εισοδήματος και υψηλότερης εκπαίδευσης, δηλαδή περισσότερων αποφοίτων πανεπιστημίου.

Ενδιαφέρον;

Advertisements