Ένας τρόπος για να καλύψεις μια πράξη που θεωρείται παράνομη φαίνεται να είναι μέσω της θρησκείας. Στη Σουηδία πρόσφατα, μόλις λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, αναγνωρίστηκε η θρησκεία του
κοπιμισμού
ή αντιγραφισμού, μίας υποτιθέμενης θρησκείας που υποστηρίζει την ελεύθερη διάχυση της γνώσης ανάμεσα στους χρήστες. Δεν προωθούν ευθέως όμως την παράνομη ανταλλαγή αρχείων την οποία θεωρούν πειρατία, αν κι αυτό θα γίνεται στην πράξη. Θεωρούν την πληροφορία ιερή και την αντιγραφή κι επικόλληση ιερά μυστήρια, ενώ οι συντομεύσεις ctrl+c (αντιγραφή) και ctrl+v (επικόλληση) είναι τα ιερά τους σύμβολα. Πιστεύουν επίσης ότι η πληροφορία έχει αξία, τόσο καθαυτή όσο και όσον αφορά το περιεχόμενό της, και η αξία αυτή πολλαπλασιάζεται με την αντιγραφή.

Το θρησκευυτικό κίνημα ωστόσο δυσκολεύτηκε ν’αναγνωριστεί νόμιμα, αφού ο πρόεδρός της, Γκούσταβ Νίπε, χρειάστηκε να καταθέσει αίτηση τρεις φορές. Ο ιδρυτής και πνευματικός ηγέτης δεν είναι ο ίδιος, αλλά ο δεκαεννιάχρονος φοιτητής φιλοσοφίας Ίζακ Γκέρσον.

Εδώ
είναι η επίσημη ιστοσελίδα της εκκλησίας του Κοπιμισμού.

Στη Σουηδία η πειρατική αντιγραφή αρχείων είναι πολύ διαδεδομένη, γι’αυτό κι πρώτα εκεί ιδρύθηκαν οργανώσεις για μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων, φτάνονοντας έως και το κόμμα πειρατών που κατόρθωσε να κερδίσει θέσεις στο κοινοβούλιο της χώρας. Η πράξη αυτή διαδόθηκε και σ’άλλες χώρες, και σύντομα αναμένεται και στην Ελάδα
να ιδρυθεί τέτοιο κόμμα.
Τα κόμματα αυτά, πέρα από την υποστήριξη της ελεύθερης αντιγραφής και τις προτάσεις τους για αλλαγή στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, προτείνουν αλλαγη στη νομοθεσία περί πατεντών, και υποστηρίζουν την άμεση δημοκρατία, τη διαφάνεια και τη μειωμένη παρέμβαση εταιρειών και κράτους, ενώ το καθένα έχει ελαφρώς διαφορετικό πρόγραμμα ανάλογα με της συνθήκες της χώρας του.

Advertisements