Σήμερα εντόπισα κάτι πολύ ανησυχητικό στη λειτουργία του ιστολογίου που λίγο έλειψε να με οδηγήσει σε πλήρη νευρική αποδιοργάνωση. Στην κεφαλίδα «δημοσίευση» στις ρυθμίσεις των άρθρων δεν εμφανίζονταν οι επιλογές, κι όλα τα θέματα ήταν παγωμένα, δε μπορούσα δηλαδή να τα επεξεργαστώ ή να βάλω άλλα. Τελικά το πρόβλημα λύθηκε και όλα πάλι καλά. Υπήρχε ένα βελάκι στην κεφαλίδα της δημοσίευσης το οποίο έπρεπε να κατεβάσεις για να βγουν οι επιλογές.

Advertisements