Τα αρθρόποδα είναι μια από τις πλέον επιτυχημένες συνομοταξίες ασπονδύλων ζώων που περιλαμβάνει τα έντομα, τα καρκινοειδή (γαρίδες, αστακοί κ.ά.), τα αραχνοειδή (αράχνες, σκορπιοί, τσιμπούρια κ.ά.) και τα μυριάποδα (σαρανταποδαρούσες, χιλιοποδαρούσες κ.ά.) Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι έχουν συνήθως τμηματοποιημένο σώμα μα αρθρωτά άκρα. Τα αρθρόποδα μαζί με κάποιες μικρότερες και λιγότερο γνωστές συνομοταξίες όπως τα ονυχοφόρα και τα βραδυβάμονα ανήκουν στην υπερσυνομοταξία των εκδυσόζωων, με σημαντικό κοινό στοιχείο την περιοδική έκδυση (αποβολή) του εξωτερικού τους καλύμματος.
Στα αρθρόποδα το κάλυμμα αυτό είναι ο εξωσκελετός. Αποτελείται κυρίως από χιτίνη, ενώ κάποια είδη, κυρ΄΄ιως θαλάσσια, εναποθέτουν ανθρακικό ασβέστιο για ενδυνάμωση. Ο εξωσκελετός προστατεύει το ζώο, μειώνει την απώλεια νερού και λειτουργεί ως σημείο πρόσφυσης μυών. Αυτός ο εξωσκελετός, εφόσον δεν είναι ζωντανός, θα πρέπει ν’ανανεώνεται περιοδικά όσο το ζώο αναπτύσσεται. Η αανέωση αυτή λέγεται έκδυση.

Παρακάτω κάποια βίντεο που βρήκα στο youtube που δείχνουν τα περισσότερα σε time-lapse (τα ζώα φωτογραφίζοναι περιοδικά, και οι φωτογραφίες προβάλλοντια γρήγορα δίνοντας την εντύπωση γρήγορης κίνησης) τη διαδικασία έκδυσής τους. Ο χρόνος αλλιώς μπορεί νά’ταν και ώρες. Δείχνουν διάφορα είδη: αράχνες, ταραντούλες, σκορπιούς, κάμπιες, τζιτζίκια, υδρόβια είδη να εκδύουν τον εξωσκελετό τους.

Σημείωση: Για όσους έχουν την απορία, τα ενήλικα έντομα δεν αναπτύσσονται περαιτέρω άρα δεν εκδύονται.

Advertisements