Πρόσφατα έγινε μια νέα εκπληκτική εφεύρεση της εταιρείας Senseg. Οι απτικές οθόνες της Senseg μπορούν να ενσωματωθούν σε συστήματα οθονών αφής κι επιτρέπουν στο χρήστη να αγγίζει πραγματικά σχέδια, όρια, ηφές και δονούμενες περιοχές πάνω στην οθόνη. Έτσι ο χρήστης μπορεί να πλοηγείται απτικά πάνω στα διάφορα μενού κι επιλογές, καθώς και να βρίσκει κρυμμένα στοιχειά τα οποία μπορούν να ρυθμιστούν να μη φαίνονται.

Η τεχνολογία βασίζεται στις δυνάμεις έλξης των ηλεκτρικών φορτίων (δυνάμεις Κουλόμπ), δημιουργώντας με ρεύμα χαμηλότητας τάσεως σε μονωμένα ηλεκτρόδια μικρές ελκτικές δυνάμεις στο δέρμα του δακτύλου, η οποίες ρυθμιζόμενες ανάλογα προκαλούν την αίσθηση της αφής.

Το σύστημα αποτελείται από την επιφάνεια αφής (tixel), μια ηλεκτρονική μονάδα και το κατάλληλο λογισμικό. Δεν έχει κινούμενα μέρη, ούτε περιορισμό μεγέθους, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μικρές συσκευές όπως Tablet και IPhone έως γιγαντοοθόνες αφής, αλλά και να τοποθετηθεί σε διάφορες επιφάνειες όπου θα λειτουργήσει.

Η εταιρεία αυτή έχει βάση στη Φινλανδία και στην Ιαπωνία.

Η τεχνολογία αυτή μπορεί ν’αναπτυχθεί περαιτέρω και για πιο πολύπλοκες εμπειρίες. Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για άτομα με προβλήματα όρασης.

Η σελίδα της εταιρείας βρίσκεται
εδώ.

Advertisements