Μέρος 1ο,
Πώς μετρούμαι το γεωλογικό χρόνο, καθώς και σύντομη περιγραφή των γεωλογικών αιώνων και των γεγονότων που έγιναν σ’αυτούς.
Μέρος 2ο,
Σύντομη περιγραφή των γεωλογικών περιόδων και υποδιαιρέσεων, πότε άρχισαν και πότε έληξαν, καθώς και τα γεγονότα που έγιναν στην καθεμία. Στο τέλος σύγκριση του γεωλογικού χρόνου με το εικοσιτετράωρο, ώστε να καταλάβουμε καλύτερα το ποσό του χρόνου που πέρασε κατά τα διάφορα γεγονότα.

Advertisements