Μερικές φορές οι χημικοί μπορεί να βάλουν λίγο παράξενα ονόματα στις ουσίες που ανακαλύπτουν ή απομονώνουν. Παρακάτω ο σύνδεσμος για τον
κατάλογο αυτόν
στην αγγλική wikipedia. Πολά απ’αυτά το ονόματα προέρχονται από το σχήμα τους, κάποια χαρακτηριστική τους ιδιότητα, τον επιστήμονα που τ’ανακάλυψε, την περιοχή όπου πρωτοβρέθηκαν ή το φυτό ή το ζώο από το οποίο απομονώθηκαν για πρώτη φορά, ενώ άλλα μπορεί να προέρχονται από άλλες πηγές. Μέσα στον κατάλογο θα βρείτε ονόματα όπως κυβάνιο, τετραγωνικό οξύ, παραθυράνιο, πικατσουρίνη, σκατόλη, πτωμαΐνη, σηψίνη, σπερμίνη, μπασταρδάνιο, καλαθάνιο, μπουκμινστερφουλερένιο, δυσκυλιακό οξύ, διαβολικά οξέα, δρακουλίνη, DEAD = νεκρός, ακρώνυμο του διεθυλοαζοδικαρβοξυλικού (diethyl azodicarboxylate), ένα εκρηκτικό, καρκινογόνο κι ερεθιστικό, sex ακρώνυμο του εθυλοξανθικού νατρίου (sodium ethyl xanthate), και πάρα πολλά άλλα.
Μια σημαντική παράλειψη του άρθρου της wikipedia είναι και το
τουαταρικό οξύ.