Αυτό το φαινόμενο είναι πέρα για πέρα
πραγματικό.
Τα αέρια της οπίσθιας εξατμήσεως είναι εύφλεκτα και μπορούν ν’αναφλεγούν αν υπάρχει κοντά φωτιά. Η πορδή είναι συνήθως ένα μείγμα διοξειδίου του άνθρακα, αζώτου, οξυγόνου (σε μικρή ποσότητα), υδρογόνου, υδροθείου (χαρακτηριστική οσμή) και μεθανίου. Το μεθάνιο, το υδρόθειο και το υδρογόνο καίγονται εύκολα. Ωστόσο συχνά δοκιμές ανάφλεξης της πορδής έχουν οδηγήσει σ’εγκαύματα του πρωκτού και της γύρω περιοχής. Γι’αυτό σκεφτείτε καλά πριν κάνετε κάτι τέτοιο, γιατί αλλιώς μπορεί να μην θα δούμε πώς θ’αφοδεύετε για λίγες μέρες μετά!

Βίντεο:

εδώ
και

Advertisements