Το Thunder (Κεραυνός) είναι ένα πρόγραμμα αναγνώστης οθόνης γι’άτομα με προβλήματα όρασης. Δηλαδή διαβάζει ό,τι εμφανίζει ο υπολογιστής στην οθόνη με φωνή. Ξεκίνησε από την Αγγλία, αλλά στη δοκιμή του έχουν συμετάσχει και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι κατασκευαστές του το έφτιαξαν με σκοπό να υπάρχει ένα δωρεάν τέτοιο πρόγραμμα, το οποίο θα μπορούσε να εγκατασταθεί σε υπολογιστές από εταιρείες ή άλλους φορείς στους οποίους δουλεύουν άτομα με προβλήματα όρασης, χωρίς κάποιο κόστος. Αν και οι περισσότεροι χρησιμοποιούν το Jaws, τον πλέον καλύτερο αναγνώστη οθόνης, επειδή κοστίζει υπερβολικά η αγορά του, το έχουν σπασμένο. Αυτό όμως είναι θεωρητικά παράνομο, κι αποφεύγεται από δημόσιους φορείς. Ακόμα και το σχολείο μας έχει μόνο σ’έναν υπολογιστή Jaws, αλλά σε πολλούς υπάρχει το δύσχρηστο για μένα Supernova, αφού αυτό ήταν το πρόγραμμα που μας είχε δοθεί με κρατικά κονδύλια.
Σήμερα λοιπόν κάναμε τη δοκιμή του νέου αυτού προγράμματος στη Σχολή Τυφλών. Έχει αρκετά διαφορετική δομή απ’το Jaws. Έχει όμως και πολλά προβλήματα, τα οποία θα πρέπει ν’αναφερθούν στους κατασκευαστές. Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για την τελειοποίησή του. Κατά την εκκίνησή του ακούγεται ένας κεραυνός.
Υπάρχουν ωστόσο κι άλλοι δωρεάν αναγνώστες οθόνης, όπως το nvda, το οποίο έχει και το πλεονέκτημα ότι είναι φορητός (portable), δηλαδή είναι ελαφρύ πρόγραμμα άρα μπορεί να μεταφερθεί εύκολα με κάποιο μέσο αποθήκευσης σ’άλλον υπολογιστή χωρίς φωνή, κι η εκκίνησή του δε χρειάζεται εγκατάσταση. Το καλύτερο όμως πρόγραμμα είναι το Jaws.
Μαζί μ’αυτό μας έδωσαν και ένα δικό τους φυλλομετριτή ιστού με κκάποιες παραπάνω δυνατότητες για την καλύτερη προσβασιμότητα κάποιων ιστοσελίδων.

Η σελίδα του προγράμματος.

Επίσης σήμερα είναι η επέτιος της γενοκτονίας των Ποντίων.

Advertisements