Πηγή:
Ιάτωρ

Αναισθησία
Γράφτηκε στις 1 Δεκεμβρίου 2010 Συγγραφέας: Μαρία ΔαλαμάγκαΚλείσιμοΙατρός: Δαλαμάγκα Αναισθησία : μερική ή ολική απώλεια των αισθήσεων , με ή χωρίς απώλεια της συνείδησης , απότοκη ασθένειας , τραυματισμού , ή χορήγησης ενός αναισθητικού παράγοντα , συνήθως ενδοφλεβίου ή εισπνεόμενου.
Ιστορία της Αναισθησίας – Πρωτόγονες τεχνικές
• Ρόπαλο
• Στραγγαλισμός
• Αλκοόλ
• Υπνωτισμός
• Φυτά
Ιστορία των εισπνεόμενων αναισθητικών
Οξείδιο του αζώτου
1799 Davy
1824 Hickman
1844 Wells
Αιθέρας
1842 Long
1847 Snow
Νεότερα Αναισθητικά
Αλοθάνιο 1956
Ενφλουράνιο 1972
Ισοφλουράνιο 1981
Σεβοφλουράνιο και Δεσφλουράνιο
Ιστορία της Αναισθησίας – Τοπική / Περιοχική
• 1836 βελόνα trochar
• 1844 κοίλη βελόνα
• 1851 σύριγγα
• 1884 Koller οφθαλμική αναισθησία
• 1885 Hallstead / περιφερικοί αποκλεισμοί
• 1898 Bier νωτιαία
Στάδια της γενικής Αναισθησίας
Στάδιο 1 (αμνησία ) : από την εισαγωγή της αναισθησίας μέχρι την απώλεια της συνείδησης(απώλεια του βλεφαριδικού αντανακλαστικού ). Το κατώτατο όριο της αντίληψης του πόνου δε μειώνεται.
Στάδιο 2 (παραλήρημα ): χαρακτηρίζεται από μη αναστέλλουσα διέγερση. Οι κόρες είναι διεσταλμένες και τα μάτια αποκλίνοντα . Διέγερση , παραλήρημα , μη ρυθμική αναπνοή , και κράτημα της αναπνοής παρατηρούνται συνήθως. Δυνητικά επικίνδυνες αντιδράσεις μπορεί να λάβουν χώρα σε αυτή τη φάση , όπως έμετος , λαρυγγόσπασμος , HTN, ταχυκαρδία και μη ελεγχόμενες κινητικές αντιδράσεις.
Στάδιο 3 (χειρουργική αναισθησία ): κεντρική εστίαση των οφθαλμών, κόρες σε μύση και ρυθμικές αναπνοές. Το βάθος της αναισθησίας είναι ικανοποιητικό, όταν το επώδυνο ερέθισμα δεν εκλύει σωματικά αντανακλαστικά ή ανεπιθύμητες αυτόνομες απαντήσεις.
• Στάδιο 3 – επίπεδο 1: από την επιστροφή των ρυθμικών αναπνοών μέχρι τη παύση των REM.
• Στάδιο 3 – επίπεδο 2 : το χειρουργικό επίπεδο . Από την παύση των REM μέχρι την έναρξη της παραισθησίας στους μεσοπλεύριους μύς.
• Στάδιο 3 – επίπεδο 3 : από την έναρξη μέχρι τη πλήρη παράλυση των μεσοπλευρίων μυών.
• Στάδιο 3 – επίπεδο 4: από την εγκατάσταση της παράλυσης των μεσοπλευρίων μυών , ο ασθενής οδηγείται σε άπνοια , καθώς ολοκληρώνεται και η παράλυση του διαφράγματος.
Στάδιο 4 (επικείμενος θάνατος /υπερδοσολογία ): ο ασθενής είναι απνοϊκός με διεσταλμένες και μη αντιδρώσες κόρες και η υπόταση δίνει τη θέση της σε πλήρη κυκλοφορική ανεπάρκεια.
Συνιστώσες της Αναισθησίας
1.Απώλεια των αισθήσεων ( ύπνωση)
2. Αναλγησία (απώλεια των αντανακλαστικών)
3.Μυϊκή χάλαση

Ενημέρωση 28/12/2012: προστέθηκε σχετικό άρθρο για
τη διαδικασία και την ασφάλεια της σύγχρονης αναισθησίας.