Είναι σπασμένο σε τρία μέρη:
μέρος α,
μέρος β
και
μέρος γ.

Advertisements