Πηγή:
treethinkers.blogspot.com

Μετάφραση: Bolko

Η καταγωγή των σπονδυλωτών είναι μέρος μίας μεγαλύτερης ιστορίας που περιλαμβάνει την εξέλιξη μιας ευρύτερης ομάδας συγγενικών οργανισμών, τα χορδωτά τα οποία μαζί με τα σπονδυλωτά περιλαμβάνουν τα ουροχορδωτά (ασκίδια, σάλπες κλπ) και τα κεφαλοχορδωτά. Σημείωση: Τα χορδωτά είναι η συνομοταξία των ζώων της οποίας τα μέλη διαθέτουν είτε ως ενήλικα, είται σε κάποιο στάδιο της ζωής τους και τα πέντε παρακάτω χαρακτηριστικά: νοτιαία χορδή, κοίλη ραχιαία νευρική χορδή, βραγχιακές ή φαρυγγικές σχισμές, μυώδη μεταπρωκτική ουρά και ενδοστύλο. Η νοτιαία χορδή είναι μία χόνδρινη ευλύγιστη ράβδος που βρίσκεται στο ραχιαίο μέρος του ζώου και αποτελεί ένα είδος πρωτοσκελετού. Τέλος σημείωσης. Οι τελευταίες δεκαετίες είναι μία συναρπαστική περίοδος για την κατανόησή μας για την εξέλιξη των χορδωτών, με την ανακάλυψη και την εξελικτική ανάλυση σημαντικών απολιθωμάτων χορδοτών που χρονολογούνται από την κάμβρια περίοδο 542-488 εκατομμύρια χρόνια πριν. Βάσει ξεχωριστών μορφολογικών χαρακτηριστικών διατηρημένων στα απολιθώματα, οι επιστήμονες κατάφεραν να ενσωματώσουν αυτούς τους εξαφανισμένους κλάδους σε φυλογενετικές υποθέσεις χορδοτών, εξαφανισμένων κλάδων σπονδυλωτών και σημερινών σπονδυλωτών.
Σε μια πολύ έξυπνη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature, ο Sanson και οι συνεργάτες του άφησαν κεφαλοχορδωτά και προνυμφικές λάμπραινες (αμμοκοίτες) να σαπίσουν σε τεχνητό θαλασσινό νερό στο εργαστήριο. Τα ανατομικά χαρακτηριστικά που είναι πιο σημαντικά στη διάκριση κλάδων στο φυλογενετικό δέντρο ήταν πιο επιρρεπή στη σήψη, ενώ οι λιγότερο πληροφοριακοί πλησιομορφικοί (πρωτόγονοι) χαρακτήρες ήταν πιο ανθεκτικοί στη σήψη. Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά και έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην εξελικτική ερμινεία των απολιθωμάτων πρώιμων χορδωτών και σπονδυλωτών. Αυτή η πόλωση στην ανατομική σήψη θα οδηγήσει στην τοποθέτηση των εξελιγμένων κλάδων πιο κάτω προς τη βάση του φυλογενετικού δέντρου, ένα φαινόμενο το οποίο οι συγκεκριμένοι ερευνητές το ανέφεραν ως ‘γλίστρημα προς το βλαστό’. Ως αποτέλεσμα, η τοποθέτηση των απολιθωμένων ταξινομικών ομάδων χορδωτών και σπονδυλωτών στη βάση των αντίστοιχων φυλλογενετικών δέντρων τους μπορεί να είναι ένα τεχνούργημα της διατήρησης των χαρακτήρων. Ως εκ τούτου, η φυλογενετική τοποθέτηση απολιθωμένων ταξινομικών ομάδων οι οποίες στερούνται εξελιγμένων χαρακτηριστικών, αλλά διαθέτουν χαρακτήρες βασικών χορδωτών ή σπονδυλωτών, μπορεί να μην είναι σωστή.

υγ. Ο τίτλος του άρθρου είναι παρμένος από εδώ, δεν είναι δικό μου επινόημα.

Advertisements