Περιέχει πληροφορίες και βήματα για την κατασκευή μίας τεχνητής μικρογραφίας ποταμού που θα περιλαμβάνει και τα χερσαία και υδρόβια φυτά και τα ψάρια. Περιέχει φωτογραφίες της κατασκευής και ένα βίντεο. Προτότυπη κατασκευή!

η σελίδα

Η συγκεκριμένη κατασκευή είναι έτοιμη και χρειάστηκε απλά ένα καθάρισμα (γιατί ήταν μεταχειρισμένη) και μία συναρμολόγηση.
Σημείωση: Η συγκεκριμένη κατασκευή ήταν έτοιμη. Απλά έπρεπε να συναρμολογηθεί, να προστεθούν μέσα στο φίλτρο, φώτα, υπόστρωμα, νερό και ζωντανοί οργανισμοί. Ωστόσο κάποιος μπορεί να την κατασκευάσει από μόνος του.

Ίσως κατασκευάσω κάτι παρόμοιο στο απώτερο μέλλον. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.